Konektor bude v průběhu spolupráce zajišťovat kompletní služby v oblasti Public Relations. Na starosti bude mít média relations, monitoring médií či krizovou komunikaci. Dále bude pro Spartan vyhledávat komunikační příležitosti, mít na starosti produktové PR a mediální partnerství.

„Od spolupráce s Konektorem si slibujeme zejména rozšíření povědomí o Spartan závodech, zviditelnění úspěchů našich elitních sportovců a snížení obav veřejnosti od účasti v závodu. Naším cílem je zvednout lidi ze židle a pomoct jim vystoupit z komfortní zóny. Konektor nám má pomoct s předáním naší mise společnosti," komentuje Tereza Šolcová, CEU Managing Director Spartan Central Europe.

Témata, na která se společně s Konektorem Spartan zaměří budou trénink, ​výživa, ​focus a ​komunita​. Součástí spolupráce bude také zapojení odborníků, jako jsou sportovní kouči, trenéři, doktoři, psychologové, dále zapojení organizátorů akce a úspěšných absolventů či skalních fanoušků těchto oblíbených závodů, kteří mluví o tom, co jim tento závod dal.

„Spolupráce s oblíbeným závodem Spartan nás velmi těší. Věříme, že společně zboříme mýty kolující kolem extrémně náročného závodu a přilákáme společně nové zájemce. A již nyní se těšíme a pilně trénujeme na květnový závod, jehož se zúčastní i tým naší agentury,“ vysvětluje Jaroslav Duroň, partner Konektoru.

Zpět do článků