Konektor bude společnosti FIXED zajišťovat kompletní podporu v oblasti Public Relations, připravovat strategické plány v oblasti korporátní komunikace a poskytovat komplexní služby v oblasti media relations. Dále pro společnost zajistí krizovou komunikaci a vyhledávání komunikačních příležitostí V rámci korporátní komunikace pomůže agentura s budováním značky FIXED.

„Od spolupráce s Konektorem si slibujeme profesionální servis na poli PR, a to jak produktovém, tak firemním. Chceme jednak podporovat naše produkty, ale současně ukazovat a budovat příběh značky FIXED. Ve dvoukolovém výběrovém řízení jsme se, věřím, přesvědčili o dobrém pokrytí našich potřeb a konstruktivním, ale také lidském přístupu. Věříme, že jsme na začátku dlouhodobé spolupráce a partnerství,“ uvádí Jan Plajner, Head of Marketing.

„Našim úkolem je postarat se, aby byla v klíčových korporátních tématech společnost FIXED vidět a slyšet tak, jak to odpovídá jejímu tržnímu postavení. Budeme se věnovat byznysovým tématům, vývoji a inovacím nových produktů a v neposlední řadě vyprávění příběhu společnosti,” uvádí Filip Matys, Account Manager z Konektoru.

Lifestylová komunikační linka bude mít na starost produktové PR, mediální partnerství, novinářské delivery, soutěže, press tripy či eventy. Jednou z mnoha oblastí, na které bude FIXED s Konektorem spolupracovat, je zatraktivnění kategorie luxusních kožených výrobků, ručně šitých v dílně v Prostějově. Produktovou spolupráci startuje Letní kampaň. Soustředit se bude na novinky, ale i osvědčené produkty FIXED portfolia, které mají potenciál zaujmout v letní, cestovatelské sezonně. Konektor pro značku FIXED zajistí také influencer marketing.

Zpět do článků