Strategie


Strategii, jak zaměstnance přimět udělat něco, co udělat nechtějí nebo s tím přinejmenším nespěchají, jsme postavili na přidaném benefitu v podobě volna navíc a především na vhodně zacílené a formulované komunikaci jednak samotného benefitu, jednak procesu očkování. Klíčové bylo najít způsob, jak oslovit i někoho, kdo běžné interní kanály nesleduje.

Nástroje a aktivity


Základem kampaně byla interní komunikace. Bylo stěžejní, aby měli zaměstnanci čas na zpracování informací, ale také aby bylo sdělení jasné a motivační. V první fázi jsme identifikovali klíčové ambasadory uvnitř firmy, proškolili je a jejich prostřednictvím představili nový benefit i důvod, proč je očkování pro firmu tak důležité, “osobně”. Následně jsme nasadili kreativně v “Hopi stylu” pojaté letáky a plakáty, newslettery, k výplatnicím přiložili dopis od ředitele a na řidiče využili i aplikaci. Obsah odpovídal formě: Komunikace na klasických plakátech byla údernější a stručnější, přičemž bylo nutné brát v potaz jednotlivé pozice a cílové skupiny (řidiči, skladníci, administrativa), ale také rozdílné lokace napříč ČR. Jako největší problém se ukázalo dostat sdělení mezi řidiče. Proto jsme se rozhodli připravit v další části kampaně kreativu speciálně pro řidiče a formou nejčastějších otázek a odpovědí k očkování cílit na možné bariéry. Individuální přístup podpořilo i zhotovení scénáře pro zaměstnaneckou komunikaci ohledně očkování. Od začátku nám také bylo jasné, že je důležité, aby se informace dostala ke všem zaměstnancům a přes jazykovou bariéru, tedy se veškerá komunikace zároveň překládala do ukrajinštiny.

Výsledek


Kombinací různých komunikačních kanálů se nám podařilo doručit informaci o benefitu všem zaměstnancům HOPI a eliminovat její dezinterpretaci i negativní reakce na zavedení pátého týdne dovolené pouze pro očkované. Za tímto účelem jsme našli a proškolili vhodné ambasadory, kteří pomohli informaci předat a vysvětlit, přičemž z potenciálu některých využitých komunikačních kanálů chce HOPI těžit i v budoucnu. Celkově jsme zvedli proočkovanost z 50 % na 70,1 % a to pouze během dvou měsíců aktivní komunikace. Díky zvýšení proočkovanosti jsme snížili nemocnost a zamezili ohrožení zaměstnanců HOPI před další vlnou koronaviru.

Zpět do výpisu případovek