Strategie


Z rešerší dostupných dat, ale i formou výzkumu u klientů znesnáze21 jsme zjistili, že častou bariérou pro založení sbírky je stud. Přišli jsme tak s konceptem Pomáhat si je normální, postaveném na tom, že lidé si pomáhají v běžných životních situacích bez většího přemýšlení, a tak nějak logicky. Všichni přece pomůžeme s těžkým nákupem do schodů a určitě nikdo z nás nepustí někomu dveře do obličeje. Tím spíš je normální si pomáhat, když jde o větší problém, kde pomoc vyžaduje dobročinnou sbírku. V tomto duchu jsme vytvořili vtipný videospot s Marthou Issovou, který pracuje s absurdní situací, kdy si žena nenechá od nikoho ze spolustolovníků podat slánku a za každou cenu si chce pomoci sama. Issovou, která je u cílových segmentů oblíbená, jsme obsadili také do série statických vizuálů, opět zobrazujících absurdní situace. 

Nástroje a aktivity 


Pro cílení a retargeting kampaňového obsahu jsme využili profily klienta na síti Meta, ale i bannery a další plochy na Skliku či Googlu, a samozřejmě i Youtube. Jako bonus jsme připravili PR pokrytí launche kampaně, zaměřené vzhledem k cílovým skupinám zejména na média typu zena-in.cz. Příprava marketingového trychtýře se neobešla bez detailního auditu landing page, úpravy a zjednodušení formulářů, testování různých formátů i kreativ, ale i analýzy klíčových slov, která klientovi pomohla dostat se na první příčky ve vyhledávačích. Využili jsme i data znesnáze21 o dárcích, abychom vytvořili podobná publika, a také grant společnosti Google, díky kterému se podařilo umístit reklamu cíleně u obsahu spojeného se zájmy a tématy žen. 

Výsledky 


Celkový počet žádostí o sbírku přes formulář se během kampaně na portálu znesnáze21 zvýšil o 291,35 %. Z toho přísným schvalovacím sítem klienta prošel dostatek sbírek na to, aby byl nárůst oproti roku 2021 téměř dvojnásobný. Navýšení kvantity šlo tedy ruku v ruce s navýšením kvality. Zákazníci přicházející z kampaňového obsahu navíc strávili na webu dvakrát až třikrát více času než ostatní. Z toho vyplývá, že naše cílení bylo přesné a přivedli jsme na portál znesnáze21 nejen náhodné zvědavce, ale lidi s upřímným zájmem o dobročinnost. 

Zpět do výpisu případovek