Strategie 


Se snížením spotřeby domácnostem pomáhala informační videa, ale zejména přehledná kalkulačka na webu zkrotimeenergie.cz. Díky té každý mohl zjistit kolik ušetří v korunách, pokud se bude řídit jednoduchými, ale odborně ověřenými radami. Usilovali jsme o zvýšení energetické nezávislosti lidí a program Nová zelená úspora light by nefungoval bez toho, aby se o programu dozvěděly ohrožené skupiny obyvatel. Proto jsme proškolili 3000 sociálních pracovníků, aby dokázali lidem poradit a pomoci. Právě v tom pomohl také náš web. Skrz regionální úřady, printové materiály, konzultace sociálních pracovníků, ale i masmédia, se informace o programu dostaly k lidem ohroženým energetickou chudobou. 

Nástroje a aktivity 

 

Vypracovali jsme novou identitu, abychom se odpoutali od úřednického jazyka a vytvořili si prostor pro navázání důvěry. Po tvorbě webu www.zkrotimeenergie.cz a informačních videí jsme se zaměřili zejména na zásah ohrožených skupin obyvatel prostřednictvím úřadů, sociálních pracovníků a masmédií. S kampaní Zkrotíme energie se nám podařilo získat na 200 mediálních výstupů s GRP 209 (za úspěch odborníci obecně považují GRP vyšší než 150), a to včetně prostoru v TV Nova, Blesku nebo na serveru novinky.cz. Adresáti programu se tak mohli dozvědět o programu z médií, které skutečně konzumují. Rozhodující roli však hráli právě sociální pracovníci a úředníci proškolení pomocí našich nástrojů a webu. Ti aktivně vysvětlovali recepty, jak zvládnout energie, díky čemuž se k podání žádosti o program rozhoupaly i tisíce lidí, kteří k tématu obnovitelných zdrojů nemusí mít blízký vztah.

Výsledky 


Zásadní výsledek je úspěšný start programu NZÚ light, který byl v rámci kampaně komunikován: v lednu 2023 bylo podána přes 10 tisíc žádostí o dílčí renovace budov z řad domácností ohrožených energetickou chudobou. Za pouhý první týden programu domácnosti zažádaly o více než čtvrtmiliardovou podporu, tedy šestinu rozpočtu, které ministerstvo na program vyčlenilo.

Zpět do výpisu případovek