Strategie


Chtěli jsme upozornit na potřebu informovat veřejnost o tomto tématu a podpořit důležitost role průvodce pro děti opouštějící bezpečí DD. Abychom úspěšně oslovili dané skupiny, potřebovali jsme se dostat do klíčových médií s co největším zásahem. Na konkrétních příbězích jsme v médiích mohli demonstrovat, jak funguje vstup do dospělosti dítěte z DD za asistence průvodce. Díky silným příběhům se nám podařilo zvýšit zájem médií o projekt Restart NFVK, který se této problematice věnuje. Podporu v médiích této problematice dodala i Veronika Kašáková, která tuto situaci dětí z DD komentovala skrze aktuální čísla z průzkumu. Zároveň jsme na problematiku odchodu z DD a nástrah s tím spojených edukovali děti z DD pomocí tematických workshopů.

Nástroje a aktivity


Společně s Oriflame jsme realizovali průzkum, na kterém jsme zmapovali situaci dětí odcházejících do samostatného života z rodiny, kde je zastoupen alespoň jeden rodič. Výsledky jsme porovnali s dětmi opouštějící DD. Potřeba dospělého, který poradí se situacemi týkající se samostatného života se ukázala u dětí z DD ještě vážnější. Tiskovou zprávu s výsledky jsme představili médiím. Zároveň jsme do médií dostali příběhy dětí, které opustily DD a začaly žít samostatně s pomocí průvodce. Rozvířit téma nám pomohla v rozhovorech i ambasadorka a filantropka Veronika Kašáková. Pro děti z DD jsme uspořádali tematický workshop, kde Veronika představila svůj příběh a odkryla možnosti programu Restart, zároveň jsme se na něm spolu s Oriflame věnovali důležitým životním situacím, které by děti po odchodu z dětských domovů měly zvládnout.

Výsledek


Přes 20 zmínek v médiích včetně televizní reportáže na ČT a příběhu absolventa programu Restart na home page Seznam.cz. Zásah projektu přesáhl 10 000 000, čím bychom mohli říci, že téma oslovilo téměř každého obyvatele ČR. Výsledky průzkumu byly komunikovány nejen prostřednictvím ambasadora, ale staly se také součástí samostatné komunikace a rozpoutávaly debatu ohledně nesnadného odchodu dospělých dětí z DD (existence problému, neinformovanost, špatná legislativa).


S Veronikou Kašákovou jsme domluvili několik rozhovorů, ve kterých se jí podařilo zdůraznit výsledky průzkumu, informovat o hlavním cíli projektu a zároveň zmínit Oriflame jako významného sponzora. Naše práce přinesla opravdové výsledky. Dle Nadačního fondu Veroniky Kašákové toto téma výrazně zarezonovalo s klíčovou institucí OSPOD.


Zároveň se díky medializaci ozvaly desítky dalších zájemců o práci průvodce v programu Restart. Projekt jsme realizovali také s našimi SK kolegy.

Zpět do výpisu případovek