Evžen Šimera

Evžen Šimera

Idea maker

Po studiích na pražské AVU a na Middlesex University v Londýně se akademický malíř Evžen Šimera věnuje jak konceptuálnímu umění a možnostem mezilidské komunikace, tak možnostem komerční komunikace a co nejefektivnějšímu doručení komerčního vzkazu. Vedle mnoha samostatných i společných výstav v galerijním prostoru i mimo něj získal potřebné zkušenosti i prací art directora v agentuře Saatchi & Saatchi Praha. Evžen Šimera se při tvorbě reklamy nenechává svazovat zažitými mediálními stereotypy, ale vychází z obecně platných principů komunikace a hledá pro ně to nejvýhodnější řešení.

Další konektoři